خانه / ارتباط با ما

ارتباط با ما

آدرس کارخانه: نهاوند – کیلومتر ۵ جاده کرمانشاه – شهرک صنعتی نهاوند
تلفن : ۲-٠٨١٣٣۴٢٩۴٧١
آدرس فروشگاه مرکزی: نهاوند – میدان علیمرادیان – جنب شرکت حمل و نقل امید بار
تلفن: ٠٨١٣٣٢٧١۵٠٢
تلفکس: ٠٨١٣٣٢٧١۵٠٣
همراه: ٠٩١٢١١۶٩٧١٢ – ٠٩١٨٣۵٢٠٧٧٨
ایمیل : info@shimikhodro.com